InEurope, o. s.

Občanské sdružení InEurope vzniklo v Praze v roce 2006. InEurope byla založena z důvodu zapojení více a více lidí do mezinárodních aktivit a do aktivního života v místní komunitě.


Hlavním cílem InEurope je podpořit a aktivizovat mladé lidi a veřejnost obecně a také organizovat pro ně aktivity různého typu. Aktivity zahrnují poskytování informací, organizování diskuzních fór, kulatých stolů, debat, zabývající se tématy gender a mezigenerační dialog. Další hlavní cíle a aktivity jsou spojeny s organizováním sportovních, kulturních a společenských akcí, podporou participace a podporou mezinárodních aktivit. InEurope pracuje s různými programy na místní, národní a mezinárodní úrovni.

 

InEurope, o.s.

Additional information