novinky

Evropský rok aktivního stárnutí

Rok 2012 je vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí. Více informací naleznete na http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId=cs&catId=970.

Evropský rok aktivního stárnutí

Additional information